หนังสือบ้านดิน

ธนา อุทัยภัตรากูร และทีมงานบ้านดินอาศรมวงศ์สนิท : เขียน
พิมพ์ครั้งที่ ๕ ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ๑๕๘ หน้า ราคาปก : ๑๘๐ บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ [email protected]

     
บ้านดินอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสามัญชนคนเมืองซึ่งมีวิถีอันซับซ้อนในปัจจุบัน หากแต่โครงการบ้านดินได้จุดประกายความ ตระหนักรู้ เล็กๆ ขึ้นในใจของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ สร้างสรรค์บ้านดิน

บ้านดินอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสามัญชนคนเมืองซึ่งมีวิถีอันซับซ้อนในปัจจุบัน หากแต่โครงการบ้านดินได้จุดประกายความ ตระหนักรู้ เล็กๆ ขึ้นในใจของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ สร้างสรรค์บ้านดิน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเสาะแสวงหาอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องการสร้างบ้าน ด้วยภูมิปัญญา และภูมิธรรมของการสร้างบ้านดิน จึงน่าจะเป็นความคิดนำร่องให้เราแต่ละคนและชุมชนของเรา คืนกลับรอยทางของความเรียบง่าย อ่อนน้อม ถ่อมตนต่อธรรมชาติในเงื่อนไขของแต่ละบ้านเรือน แต่ละท้องถิ่นที่ต้องร่วมมือกันสรรค์สร้างบ้านและชุมชน…

……………………………………………..

หนังสือเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน

Image


เรียบเรียง         : อภิชาติ ไสวดี
บรรณาธิการ      : อักขณิช ศรีดารัตน์
ที่ปรึกษา          : สุวัฒน์ คงแป้น 
                      : ปรีดา คงแป้น
ประสานงาน      : สุกัญญา คงแป้น
                     : รังสิมา สุทธิพงษ์เกียรติ
                     : ไพริน พงษ์สุระ
เลขมาตราฐานสากลประจำหนังสือ   : 974-928193-4
พิมพ์ครั้งแรก    : กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนพิมพ์      : 5,000 เล่ม

สนับสนุนการพิมพ์โดย :
โครงการบ้านมั่นคง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2044/28-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

……………………………………………..

Image

คู่มือบ้านดินฉบับกระเป๋า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง
จัดพิมพ์โดย โครงการบ้านดิน อาศรมวงศ์สนิท
สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)