สถานที่ดูงานบ้านดิน

สถานที่ดูงานบ้านดิน

ทาง https://www.baandin.org ได้รวบรวมสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เรื่องบ้านดิน โดยแต่ละที่นั้นจะมีวิทยากรที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องการสร้างบ้านดินกับท่านได้ (ไม่ใช่สถานที่รับเหมาก่อสร้างบ้านดิน)

แหล่งดูงานบ้านดินที่ไม่ได้อยู่ในหน้านี้ ถ้าสนใจที่จะประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อมาได้ครับ

ภาคเหนือ

ศูนย์พันพรรณ : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและธนาคารเมล็ดพันธุ์

ตู้ ปณ.5  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150

ติดต่อ คุณต่าย 081-470-1461

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่

ภาคตะวันตก

เมล็ดดาวกล่อมฝัน

ตู้ ปณ.30 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

ติดต่อ คุณเนาว์ 081-910-8071

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บ้านดินไทย

บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ติดต่อ คุณโย 086-770-2233 http://www.baandinthai.com/

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่

บ้านสายรุ้ง

บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ติดต่อ คุณอิสรา เบอร์โทรศัพท์ 086-789-035 http://www.budpage.com/

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่


ชุมชนมั่นยืน

บ้านเทพพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ติดต่อ คุณมืด 088-574-9310

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่

ชุมชนบ้านปั้นดิน

187 หมู่ 5 ต.หนองบัวศาลา อ.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อ คุณผึ้ง 081-593-5078

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่

ภาคกลาง

อาศรมวงศ์สนิท

ตู้ปณ.1 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ คุณ โจ้ 089-795-3322

*คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่