บทความ

บทความทั่วไป

  ตอนที่ 1 : ฝันพอดีกับชีวิตเรียบง่าย โดย กิติพร พรหมเทศน์
   (บ้านดินพอเพียงของนำชัย ฤทัยรัตนาภรณ์ และมธุกาญจน์ )
  หลักการก่ออิฐเบื้องต้น 
  ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้บ้านดิน จังหวัดสระแก้ว new
  สวนศิลป์ บ้านดิน ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะ 
  บ้านดิน เทคนิคการผสมผสานวัสดุสมัยใหม่ โดย อาจารย์ปกรณ์  พัฒนานุโรจน์
 ก่อนจะหาคนรับสร้างบ้านดิน
 ทรายมาจากไหน 
  อะไรคือเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือเทคโนโลยีปานกลาง?
 บ้านดินกับสำนึกทางวิศวกรรม โดย วิจักขณ์ พานิช 
  บ้านดิน vs บ้านปูน โดย ธนา อุทัยภัตรากูร
 ปรัชญาชีวิตในวิถีของ โจน จันได จาก ผู้จัดการออนไลน์
  ขนาดของอิฐดินดิบในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก โดยธนา อุทัยภัตรากูร 
  เรื่องของปลวก โดย ธนา อุทัยภัตรากูร
 สร้างบ้านดิน : ด้วยรักและกตัญญูต่อแม่พระธรณี  สุภาพร พงศ์พฤกษ์  
 ร่วมโห่ฮิ้ว…..ขานรับบ้านดิน อีกหลัง  สุภาพร พงศ์พฤกษ์  
  บ้านดิน : การหวนกลับคืนสู่สถาปัตยกรรมธรรมชาติด้วยแรงแห่งสองมือสองเท้า  ราชบดินทร์ บุญไชโย  
 ทำไมถึงต้องเป็นปรัชญาบ้านดิน  สุภาพร พงศ์พฤกษ์    
 สามวันสองคืนกับบ้านดิน… สถาปัตยกรรมเพื่อธรรมชาติ  Administrator    
 บ้านดินกับสังคมไทย  สมณกลางดิน    
 บ้านดินกับสังคมไทย  โจน จันใด    
 สิ่งดีๆ มีไว้แบ่งปัน ที่ชุมชนมั่นยืน 
 “เด็กเมืองสร้างบ้านดิน” กิจกรรมใช้แรงของเด็กพันธุ์ X  ผู้จัดการออนไลน์    
  เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน :ขบวน…บ้านดิน…   
 เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน  :ปัญหา…บ้านดิน…  
  เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน  :ก่อนนั้น…บ้านดิน…   
 เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน :ต่อไป…บ้านดิน…  
  เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน  :ส่งท้าย…บ้านดิน… 

Imageบทความแปล

  คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสร้างบ้านดิน 
 การเรียนรู้จากวัฒนธรรมดั้งเดิม  แปลโดย ธนา อุทัยภัตรากูร 
  การแลกเปลี่ยนระหว่าง เงิน ทักษะ และเวลา  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  ระบบเศรษฐศาสตร์ที่ชาญฉลาด : การสร้างบ้านด้วยตัวเองที่ได้มากกว่าบ้านราคาถูก  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร 
  ราคาบ้านดินของบริษัทในนิวซีแลนด์  แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  บทสัมภาษณ์ Micheal Smith : ผู้สนใจด้านการก่อสร้างบ้านด้วยการผสมเทคนิควิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  บทสัมภาษณ์ Paul D. McHenny : ผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านแบบอิฐดินดิบ  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  บทสัมภาษณ์ Ianto Evan : ผู้ริเริ่มการสร้างบ้านแบบดินปั้นในอเมริกา  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร 
  กฎหมายและการขออนุญาติ 3 : กฏหมายกับอาคารที่สร้างด้วยดิน  แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  กฎหมายและการขออนุญาติ 2: ทางเลือกที่เหลืออยู่  แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ โดย ธนา อุทัยภัตรากูร  
  กฎหมายและการขออนุญาติ 1 : กฎหมายและการขออนุญาต  แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ โดย ธนา อุทัยภัตรากูร   
  วัสดุก่อสร้างที่ดี  แปลและเรียบเรียง โดย ธนา อุทัยภัตรากูร 

Imageบทความจากเพื่อนบ้าน

 บ้านดิน…ทางเลือกของคนอยากมีบ้าน
ตามคนจีนไปนอนบ้านวงกลม มหัศจรรย์บ้านดินชาวจีนแคะ1
  ขั้นตอนการสร้างบ้านดิน โดย บ้านดิน.คอม
  งบประมาณในการสร้างบ้านดิน โดย บ้านดิน.คอม

Imageวิทยานิพนธ์

  การอนุรักษ์ตึกดินในอีสานใต้ โดย ดนัย นิลสกุล new
  การศึกษาบ้านดินตามแนวทางสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านดิน หมู่บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว  ดัมพ์ ผดุงวิเชียร 
  วิทยานิพนธ์หัวข้อ “การเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำของการก่อสร้างบ้านดิน”  วรุณ เหล่าโกเมนย์    
  กระบวนการร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง : กรณีศึกษาบ้านดิน บ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ  วิทยา วัชรไตรรงค์   
  บ้านดิน:สถาปัตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  ดวงนภา ศิลปสาย
  การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดิน โดย จงรัก นุ่นชู, ณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ new


Imageสารคนบ้านดิน

  คุยกับ “กลุ่มคนสร้างบ้าน(ดิน)ทางเลือก” บ้านวังตอตั้ง  ศรันยา สุขโท 
  สายสัมพันธ์แห่งชีวาลัย  สุภาพร พงศ์พฤกษ์  
  สถาปัตยกรรมสีเขียว  ชาติไท จันเสน  
  ความรู้สึกดีๆ ที่อยากแบ่งปัน : พันพรรณ..ชุมชนแห่งความรักและสันติ  ศรายุทธ ปัถวี  
  เกร็ดความรู้ : เปิดประตูสู่สุขภาวะ  สรรเพชร ศรีทรัพย์  
  “hope”  เพื่อนที่มาร่วมสร้างบ้านดิน  
  บันทึกจาก “ทัวร์บ้านดิน”  คนหลังเขา  
  บทสัมภาษณ์ อรพรรณ ปันคำ “แรงหญิงสร้างบ้าน”  ศรัญญา สุขโท  
  บ้านต้นป่าน (สร้างด้วยสองมือ)  แปลโดย นิญา 

Imageบ้านไม่ไผ่   


  การทำไม้ไผ่ให้แห้ง
  การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีเคมี
  การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีธรรมชาติ